گالری آرامه

| طراحی و ساخت و فروش زیورآلات طلا

مهدیس سلیم پور
مــوسس و طــــــراح گالــری آرامـــه کارشناس ارشـــد پژوهش هنــــر دانش آموخته دوره کوچ حرفه ای در آکادمی انگلستان FCA
مهارتی ثبت نشده است.
  • تهران،سعادت آباد